SuperSU Pro

Miễn phí
Dành cho:
  • iPhone/iPad
  • Android
  • Java
SuperSU Pro là ứng dụng cung cấp cho điện thoại Android của bạn sau khi root, ứng dụng này sẽ giúp chúng tôi quản lý các quyền truy cập của các ứng dụng khác đòi hỏi quyền root. Dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ việc quản lý các ứng dụng siêu người dùng khác, SuperSU Pro đã học được những lợi thế là tốt như để vượt qua những điểm yếu của chương trình để đi trước.

>> Chơi thử một số game đánh bài miễn phí mới nhất

Nếu được sử dụng, điện thoại Android root sẽ giúp bạn khám phá nhiều hơn 80% của những kinh nghiệm thiết bị Android. Để bạn có thể trở thành thành thạo sử dụng Android, thiết bị root là dễ dàng hơn và SuperSU Pro là một ứng dụng cho điện thoại Android không phải là root. SuperSU Pro là công cụ cho phép bạn can thiệp "sâu" vào hệ thống Android có thể root. Ủy quyền cho các ứng dụng khác để tận dụng hết quyền root để chỉnh sửa, tùy chỉnh điện thoại của bạn thành một công cụ trên cả tuyệt vời.

Với sự giúp đỡ của công cụ này, người dùng có thể truy cập các quyền siêu người dùng cho tất cả các ứng dụng trên điện thoại Android của bạn chẳng hạn như:
-Cho phép để truy cập vào tài khoản của bạn siêu người dùng.
-Hỗ trợ ghi lại thông tin truy cập siêu người dùng.
-Thông báo khi siêu người dùngtruy cập vào.
-Cho phép tuỳ chỉnh thông báo cho mỗi ứng dụng.
-Cho phép sử dụng một ứng dụng tạm thời mà không cần root.
-Phát hiện tất cả các quy trình đang chạy trên nền tảng.
-Có khả năng hoạt động ngay cả khi máy tính này là trong trạng Tải của phục hồi.
-Có thể hoạt động ngay cả khi thiết bị Android không bắt đầu hoàn toàn.
-Có thể xử lý thư mục vỏ .
-Luôn luôn chạy trong ghost.
-Cho phép các kịch bản sao lưu.
-Hỗ trợ 5 biểu tượng (bao gồm cả chế độ ẩn).
-Hỗ trợ 4 chủ đề chủ đề.
-Chạy khi sử dụng chuỗi * # * # 1234 # * # * hoặc * # * # 7873778 # * # * (* # * #SUPERSU # * # *).
Lưu ý: Không Điện thoại Android có thể nhận được cả hai mã trên, trong một số trường hợp, thay vì sử dụng hai * # * #, người dùng chỉ cần nhập * #.

Tính năng của phiên bản SuperSU Pro miễn phí tại taigamemienphi.info

-Chế độ tồn tại OTA.
-Sử dụng mã màu khi đăng nhập lệnh (nhập khẩu/xuất khẩu lệnh hoặc lỗi).
-Cấu hình bản ghi nhật ký cho mỗi ứng dụng.
-Cho phép người dùng ghi đè trong mỗi ứng dụng.
-Grant/từ chối root hoạt động cho một ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
-Bảo vệ các chương trình do một mã PIN.
-Thiết lập bảo vệ mã PIN cho mỗi ứng dụng.
-Điều chỉnh thời gian đếm ngược trước khi tự động từ chối root.

SuperSU Pro là không thể thiếu khi bạn root điện thoại Android. SuperSU Pro cung cấp và được liệt kê cho bạn hành động cần root truy cập và sẽ thông báo cho bạn trước khi bạn quyết định để cấp quyền truy cập root để không. Ngoài ra các ứng dụng cũng cho phép bạn để xâm nhập sâu vào các thuật toán của hệ thống hoặc các phần mềm để thay đổi các con số, hơi ủng hộ thông tin chuyên ngành định hướng.

Trong kết luận khi bạn root for điện thoại Android, bạn chắc chắn cần phải cài đặt SuperSU Pro để có thể dễ dàng quản lý và cấp quyền truy cập root cho các ứng dụng khác. Cài đặt phiên bản mới nhất của SuperSU Pro bây giờ cho Android tại taigamemienphi.info để thay đổi tính năng điện thoại Android của bạn, bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

8 điểm - 3022 đánh giá