Bí Mật Khải Huyền Thư

Miễn phí
Dành cho:
  • iPhone/iPad
  • Android
  • Java
Tải Game Bí Mật Khải Huyền Thư cho Android là phiêu lưu trên điện thoại di động tiết kiệm cuộc phiêu lưu diễn đàn hệ thống bản đồ miễn phí, chơi mới, hiệu ứng, kỹ năng, nhiệm vụ phong phú và phần thưởng giá trị. Mới phong cách các game để giúp người chơi đã thực sự cảm thấy đầy đủ của đầy thú vị.

Tải Game Bí Mật Khải Huyền Thư cho Android là phiêu lưu trên điện thoại di động tiết kiệm cuộc phiêu lưu diễn đàn hệ thống bản đồ miễn phí, chơi mới, hiệu ứng, kỹ năng, nhiệm vụ phong phú và phần thưởng giá trị. Mới phong cách các game để giúp người chơi đã thực sự cảm thấy đầy đủ của đầy thú vị.

Game Bí Mật Khải Huyền Thư hệ thống với kỹ năng là mặt hàng rất đẹp, đa dạng, đặc biệt là với khảm hệ thống khảm, tăng cường,... bạn sẽ làm cho chính mình tuyệt vời để khám phá bí mật mặc khải đã là thông báo.

Thế giới thời gian bắt đầu xuất hiện các nguyên nhân gây nhiễu loạn bắt đầu tin đồn về sự khải huyền và sự xuất hiện của những con quái vật khổng lồ lạ. Và để làm sáng tỏ tin đồn, tất cả mọi người bỏ các nỗ lực để đi tìm thấy cuốn sách của mặc khải-sách kỷ lục mà tiên tri và bí mật của nhân loại.

Điểm nổi bật của Game Bí Mật Khải Huyền Thư cho Android

-Hệ thống kỹ năng là rất đẹp, đa dạng mục đặc biệt khảm khảm hệ thống, tăng cường...
-Tự tạo cho mình tuyệt vời để khám phá bí mật mặc khải đã là thông báo.
-Hệ thống bản đồ với hơn 100 bản đồ để làm nhiệm vụ.
-Mỗi nhân vật có một cốt truyện riêng biệt, hoàn cảnh riêng nhưng là khéo léo pha trộn để làm cho những điều đặc biệt trong các game.

Câu chuyện Game Bí Mật Khải Huyền Thư

-Các game được xây dựng với cốt truyện hết sức hấp dẫn. Bắt đầu bởi tin đồn về sự khải huyền và sự xuất hiện của những con quái vật khổng lồ. Nó đã đẩy bối cảnh của nhân loại để sự mất ổn định. Đứng ở phía trước của tình trạng này đã có rất nhiều người bắt tay đi trong tìm kiếm của cuốn sách của mặc khải-đây là cuốn sách ghi chép những lời tiên tri và bí mật của nhân loại. SINA-Ella là hai Chu Văn một học sinh trung học cũng tham gia vào việc tìm kiếm các bí mật.
-Tuy nhiên, tìm kiếm này họ đã vấp những phức tạp khi gặp phải một tên tội phạm. Ông là tìm cách để Ella cho Ella và biết một vài bí quyết. Vì vậy, những người là chưa xác định người này? Ông là tìm cách để Ella cho mục đích gì? Cho dù Sina-Ella có đứng với nhau cho đến cuối cuộc chiến tranh? Bí mật của sự mặc khải thư là gì? Làm cho tài khoản của một trong hai nhân vật hoặc hành trình Ella Sina giải quyết khó khăn nút cho nhân loại...

Ngoài hệ thống bản đồ với hơn 100 bản đồ để làm nhiệm vụ, bạn sẽ được thu hút vào các siêu hấp dẫn và cốt truyện nhấn mạnh khi bạn sẽ là bật Tai game nhap vai Sina và Ella-mỗi nhân vật có một cốt truyện riêng biệt, sở hữu trường hợp nhưng khéo léo trộn để làm cho những điều đặc biệt nhất "Game Bí Mật Khải Huyền Thư". Hấp dẫn quá, phải không? Nhanh chóng tải về Game Bí Mật Khải Huyền Thư về chiến tranh và thôi.

8 điểm - 2780 đánh giá